Viser arkivet for stikkord trafikkregler

Rundkjøringene i Fjøsangerveien.

Rundkjøring, det er til venstre for deg at du tar hensyn til trafikken.
Nå opplever en at: Trafikk fra høyre tar seg til rette og blir stående
midt ute i rundkjøringen.
Farlige situasjoner oppstår…
Kanskje, bør trafikkpolitiet være synlig i rushtiden -på morgenen.