Viser arkivet for stikkord fotgjengere

Planløse planløsninger i Bergen

Det er dessverre ikke sjelden en kommer over ”planløse planløsninger” i trafikkmiljøer. Så også i Bergen. For første gang fikk jeg anledning til å følge mitt første barnebarn til hennes barnehage i Sædalen, rett sørøst for Bergen by. På vei til barnehagen konstaterte jeg at det var laget fine fortau i de relativt nye bomiljøene i Helldalsstølen. Men i det vi kom inn på Sandalsringen rett før Sædalen, opphørte plutselig fortauet vi gikk på. Til min dog kortvarige glede, oppdaget jeg at fortaukanten skrådde, slik at jeg fikk barnevognen lett ut i vegbanen, men måtte fort og brutalt dra både vogn og barn tilbake på grunn av kryssende trafikk. Her manglet både hvite markeringer for fotgjengerovergang og skilting, men fortauløsningen ga fotgjengeren klar beskjed; “her kan dere gå over”.

Billistene derimot, hadde neppe noen aning om at en kunne risikere å møte både unge og gamle fotgjengere i kjørbanen. En direkte farlig planløsning – sikkert en av de mange – og neppe noe å skrive om – så da så.

Sædalen er så absolutt ett pressområde med masse småbarnfamilier og når det etterhvert kommer ny barneskole her, bør vel slike trafikkfeller være en “saga blott”. Så kanskje veivesenet eller noen kommunale vesener burde se på dette – før det skjer en alvorlig ulykke. Som en beboer jeg snakket med sa; enten for de forlenge fortauet ned mot butikken, eller så for de lage en markert fotgjengerovergang. Ikke vet jeg, men noe må så absolutt gjøres.