Rundkjøringene i Fjøsangerveien.

Rundkjøring, det er til venstre for deg at du tar hensyn til trafikken.
Nå opplever en at: Trafikk fra høyre tar seg til rette og blir stående
midt ute i rundkjøringen.
Farlige situasjoner oppstår…
Kanskje, bør trafikkpolitiet være synlig i rushtiden -på morgenen.

Vist 241 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ja, sist jeg var i Bergen(fellesferien) oppdaget jeg at de holt på å lage en ny bro til bybanen på Danmarkplass, gamle Nygårdsbro er vel fortsatt stengt?

Så jeg vil tro at trafikk poletiet bør være mer synlig, ellers kan det lett bli trafikk ulykker, spesielt i rushtiden.

Det er vel stort sett rundkjøringen Fjøsangerveien/Kanalveien som er et problem. Største problemet som jeg ser det, er at folk “glemmer” at en rundkjøring faktisk er et kryss, og durer gjennom fortest mulig.

Det er litt forenklet å si at man skal vike for dem som kommer fra venstre. I og med at skiltet for vikeplikt er plassert før rundkjøringen, så betyr det at du har vikeplikt for dem som allerede er inne i rundkjøringen. Når man kommer fra Kanalveien og kjører ut når det oppstår en tilstrekkelig luke i strømmen av biler fra Krambua, så skjer det ofte at noen skal “liksom-kræsje” og stå på hornet og være skikkelig tøff, mens det faktisk er dem som ikke har forstått hva som gjelder.

Her er reglene på sidene til Statens Vegvesen:

Edit: URL’en innholder så mye skrot at den blir redigert når jeg poster den her. Google “regler for rundkjøring”, linken til siden hos Statens Vegvesen er nær toppen.

Spesielt er dette interessant:

#################################

“Vikepliktsskiltet angir at fører har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg.” I praksis betyr det at du har vikeplikt for kryssende trafikk fra venstre. I tillegg må du, når du kjører inn i rundkjøringen, påse at du ikke kjører inn i forankjørende bil som er blitt en naturlig del av trafikken i rundkjøringen.

Det er viktig å poengtere at trafikk i rundkjøringen ikke må hindres eller forstyrres og at den som har vikeplikten tydelig viser dette ved i god tid sette ned farten eller stanse. På grunn av skiltingen har alle vikeplikt inn mot en rundkjøring. Alle er derfor pålagt å redusere farten inn mot en rundkjøring.

Hvem som krysser vikelinjen først er normalt av betydning.

#################################

Uansett hadde mye bedret seg om folk var litt mindre drittsekk, og litt mere hjelpsom.

Ja, selvsagt, i første omgang har alle vikeplikt, så orientere seg til trafikken > fra venstre, lærte jeg, da.. :))
Og, lav fart inn i rundkjøringen, samt- blink deg ut av den.

Å gi varsel (BLINK) kan vi bergensere bli bedre på! (Spesielt ved feltskifte)

Annonse

Nye bilder